Cara menulis ه besar dan kecil

Dalam mengetik suatu dokumen, terdapat suatu aturan tertentu dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Lembaran kerja hitam putih yang dapat menjimatkan dakwat ini, sesuai diajar pada kanak-kanak diperingkat awal prasekolah dan tadika

2023-02-04
    احديت عن الحرام و الحلال
  1. Cara Menulis Garis Besar
  2. 2 Menulis huruf besar
  3. 3
  4. Cara Membuat Huruf Kecil Menjadi Kapital Semua Di Excel