مؤنث أ ح م ر

أصيل _____ حصان ت- . نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] ش

2023-02-04
    صور ص 59 فقه ثاني متوسط ف2
  1. Read more
  2. معلــم : أي من قام بالتعليم
  3. 1
  4. haj
  5. ح ا كِ م حاكِم (حکم کننده)
  6. , Bingöl Üniversitesi
  7. pdf