شبا

آشنایان و طرف های تجاری شما . به منظور دریافت شناسه شبا از طریق پیام کوتاه لازمست یک پیام کوتاه در قالب زیر از سوی متقاضی به شماره ۲۰۰۰۸۰۱۸ ارسال گردد

2022-11-29
    ن تائج غزوة الحديبية
  1. بانک اقتصاد نوین
  2. پرداخت قبوض