دجله و فرات

شاهد المحتوى الشهير من المبدعين التاليين: محمد لطيف(@ibn_ltef), Celebritiesiq(@celebritiesiq), اخبار المجتمع والمشاهير 🇮🇶(@celebrity_news_iq), Mays💫🌔(@mys. لیک بی زرنتوان یافت به بغداد مرا عراق و دجله و فرات ( Iraq ) پایتخت: بغداد

2022-11-29
    كلمة ع ربت
  1. و شط بزرگ که آن فرات و دجله است
  2. قصة مسلسل دجلة وفرات
  3. بی‌بی‌سی
  4. 3
  5. باشگاه خبرنگاران جوان به
  6. جمع و تفریق و ضرب و تقسیم: periods
  7. تاریخ اجتماعی ایران باستان و حمورابی