اثم و ذنب

ذنب شامل هر عملی می‌شود که ضرر به دنبال دارد و یا باعث از بین رفتن نفع و مصلحتی می‌شود. پاسخ: در قرآن كلمات اثم و ذنب و سیئه به معنای گناه بكار رفته كه بعضی گفته اند تفاوت در

2023-02-01
    الشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى سورة ق
  1. عصیان ، سر پیچی و نافرمانی از امر الهی
  2. در تفاوت
  3. دلاله